Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa

Client:
Ajuntament de Manresa

Data:
2002

Ubicació:
​Manresa

  • Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa  0
  • Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa  1
  • Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa  2
  • Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa  3
  • Pla de millora i aprofitament de la Fira de l’Aixada i la Festa de la Llum de Manresa  4

Proposta per treure el màxim rendiment de la popular fira medieval de Manresa

La Fira de l’Aixada ha esdevingut l’acte més popular de la Festa de la Llum de Manresa, la festa major d’hivern de la ciutat. En les diverses d’aquest esdeveniment, que recrea una fira medieval tot rememorant els fets ocorreguts al segle XIV, ha obtingut un èxit creixent, tant de públic (desenes de milers de visitants) com d’organització. Els promotors de la Fira es plantejaven quin ha de ser el seu futur en la línia de millorar el seu aprofitament econòmic i la seva contribució a l’oferta turística global de la ciutat de Manresa.

L’estudi realitzat per Transversal aprofita l’exemple d’altres grans esdeveniments festius que han suposat una gran fórmula per a la generació de marca turística i per donar un impuls a la difusió d’una oferta més global. Per això s’analitzen les potencialitats de la festa i es planifica la seva evolució en els propers anys, amb la incorporació d’algunes activitats noves que vénen a completar l’esquema actual, ja molt reeixit, sense introduir grans canvis però buscant una major rendibilitat en termes turístics. Es posa un èmfasi especial a motivar una major implicació dels agents econòmics i del teixit associatiu, amb l’objectiu que la Fira esdevingui un element exemplaritzant de les possibilitats turístiques de la ciutat.

Finalment, s’elabora una proposta de gestió, que és l’àmbit que necessita una reforma més substancial, en la línia de dotar-se d’una organització més estable, més professionalitzada i amb més capacitat per buscar patrocinadors externs.