Pla d’estructuració dels productes culturals i turístics de Berga

Client:
Ajuntament de Berga

Data:
2002

Ubicació:
Berga

  • Pla d’estructuració dels productes culturals i turístics de Berga  0
  • Pla d’estructuració dels productes culturals i turístics de Berga  1
  • Pla d’estructuració dels productes culturals i turístics de Berga  2
  • Pla d’estructuració dels productes culturals i turístics de Berga  3

Un projecte per establir una política de promoció turística per a Berga, amb la Patum com a eix dinamitzador

L’Ajuntament de Berga ha iniciat un procés de dinamització turística basat en la cultura i el patrimoni, en la qual intervenen diferents propostes de museus i equipaments turístics. Però en el moment inicial el panorama es caracteritzava per una certa dispersió i una acusada manca de planificació en les actuacions que s’havien portat a terme. En aquest sentit, el projecte es plantejava formular una proposta, coherent amb la realitat històrica de Berga, que pugui competir amb altres propostes de turisme cultural existents a la mateixa comarca i a Catalunya en general.

El treball formula en primer lloc una jerarquització temàtica, amb la Patum com a element emblemàtic a la cúspide, que serveix com a base per estructurar i prioritzar les propostes d’una manera coherent. Així, es proposa la creació d’un gran centre museístic i turístic (Museu de la Patum) que centralitzi els equipaments actualment dispersos. Aquest Museu ha de treure rèdit, al llarg de tot l’any, de la imatge emblemàtica de Berga generada per la Patum, en un moment en què té perspectives de ser declarada Patrimoni de la Humanitat. També ha de coordinar una oferta d’itineraris de descoberta de la Berga històrica, els quals han de dinamitzar el nucli urbà, i capitalitzar una oferta més àmplia en el context del Berguedà.