Pla estratègic de desenvolupament turístic

Client:
Diputació de Barcelona (Àrea d’Esports i Turisme)

Data:
2002

Ubicació:
​Gelida

  • Pla estratègic de desenvolupament turístic  0

Potenciar la imatge de Gelida com a vila modernista i d’estiueig

El municipi de Gelida, situat a la comarca de l’Alt Penedès, va sol·licitar un estudi de diagnosi turística, ja que aquest sector es presenta com una alternativa clara per al seu futur. Es demanava un treball pràctic amb l’objectiu d’avaluar la situació turística del municipi i proposar estratègies per al seu desenvolupament.

La proposta de Transversal consisteix a potenciar la imatge de Gelida com a vila modernista i d’estiueig. La conclusió és que la imatge més característica de Gelida gira al voltant del modernisme i el seu caràcter de vila d’estiueig a començament de segle XX. Seguint aquest eix es plantegen un seguit d’actuacions per posar en valor la vila i facilitar al visitant la seva descoberta mitjançant uns itineraris que vinculen tres elements principals: el nucli comercial i històric (amb un paper destacat del Funicular), l’entorn immediat (que compta amb diverses fonts típiques) i el castell.