Parc Natural del Cadí Moixeró

Client:
Ajuntament de Montellà i Martinet

Data:
2000-2001

Ubicació:
​Montellà i Martinet

  • Parc Natural del Cadí Moixeró <br/>&#13; 0

Dinamitzar el turisme al parc natural del Cadí a través d’uns centres d’interpretació potents i renovats

A l'entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró s'han anat creant diversos centres d'interpretació de la natura. Es considera que encara no estan prou desenvolupats i es troba a faltar una major potenciació dels seus serveis per tal que esdevinguin nuclis aglutinadors d'activitat cultural, natural i turística.

Transversal redacta un pla amb l’objectiu de dinamitzar els municipis a través dels centres d'interpretació. Per això dissenya tres estratègies generals: d'identitat del Parc (per crear i reforçar una imatge de marca), de comunicació (per fer arribar aquesta imatge renovada al seu públic objectiu) i de creació de producte (amb la implicació dels agents turístics de la zona). Així mateix, es proposen un seguit d'actuacions més concretes per a cada centre d’interpretació, en la línia de millorar els serveis i tendir cap a una xarxa integrada de centres, que siguin estendards de la nova imatge del Parc.