Manresa

Client:
Ajuntament de Manresa

Data:
2000-2001

Ubicació:
​Manresa (Bages)

  • Manresa  0
  • Manresa  1

El repte de construir una imatge turística de Manresa

Manresa ja disposa d’un Pla Estratègic de Turisme que defineix les grans línies que cal seguir en aquest àmbit. Això implica construir una nova imatge, pensada des d'una òptica turística, ja que fins ara la difusió que s'havia portat a terme havia estat dispersa i erràtica.

Transversal estableix els criteris per iniciar una nova política de promoció de Manresa des d'un plantejament comunicatiu coherent: tenint en compte quin missatge que es vol transmetre, el públic a qui s'adreça i els mitjans més idonis per arribar-hi. En aquesta línia i com a primer pas, defineix una imatge corporativa, dissenya els elements de comunicació (cartells, tríptics, guies), i marca les pautes bàsiques que s'hauran de tenir en compte en la futura senyalització turística de la ciutat.