El riu Llobregat

Client:
Diputació de Barcelona

Data:
2010

Ubicació:
​Comarques de la demarcació de Barcelona per on passa el riu Llobregat

  • El riu Llobregat 0

El primer pas per millorar turísticament la riba del Llobregat

La Diputació de Barcelona ha encarregat a Transversal l’elaboració d’un projecte de desenvolupament turístic per a la zona del Llobregat.

El projecte s’ha basat en l’anàlisi i diagnosi del territori a estudiar (inventari de recursos turístics actuals i potencials compresos en l’àmbit territorial de la vall del Llobregat, inclosos els de la zona d’influència; estudi dels ens i estructures de gestió de tot el territori d’influència del riu Llobregat; avaluació quantitativa i qualitativa de l’oferta; avaluació de recursos humans i econòmics; i models de gestió i difusió turística).

Tot aquest inventari s’ha realitzat seguint un model de fitxa molt completa i creada amb aquesta finalitat, amb l’objectiu d’obtenir dades quantitatives i qualitatives, i que la Diputació ha fet arribar als diferents gestors i responsables d’activitats, recursos i productes.