Eix transversal, trajecte de futur

Clients:
Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Girona, Centre de Cultura Contemporània, Caixa de Manresa, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Diputació de Girona.

Ubicació:
Itinerant

Data:
​1998

  • Eix transversal, trajecte de futur 0
  • Eix transversal, trajecte de futur 1
  • Eix transversal, trajecte de futur 2
  • Eix transversal, trajecte de futur 3

Trajecte imaginari per l’Eix Transversal per copsar la transcendència del projecte i les perspectives que obre

Transversal rep l’encàrrec per part d’un conjunt d’institucions de crear una exposició amb l’objectiu de posar de relleu la transcendència de l’Eix Transversal, en el context de la seva inauguració. La mostra es planteja com una manera de difondre als ciutadans de les poblacions directament afectades, però també d’arreu de Catalunya, la transcendència d’aquesta obra, que depassa la utilitat purament funcional i s’endinsa en els àmbits econòmic, social i cultural. Es fa incidència sobretot en les noves perspectives que s’obren a partir de l’entrada en funcionament de l’Eix.

L’exposició resultant proposa un trajecte imaginari que planteja reptes de futur, mitjançant un desplegament molt elaborat de mitjans i recursos comunicatius. En un primer apartat es parla dels antecedents del projecte. En un apartat central es realitza un trajecte de Lleida cap a Girona, trepitjant físicament el territori i contemplant la realitat que envolta l’Eix des d’uns miradors. El visitant fa una parada en les principals ciutats, que mostren la seva personalitat i els principals projectes que té plantejats per al segle XXI. En un últim apartat, quan el viatge físic s’ha acabat, es plantegen els principals reptes de futur.