Pla per la seva optimització tursítica

Client:
Ajuntament de Balsareny

Data:
2002

Ubicació:
Balsareny

  • Pla per la seva optimització tursítica 0
  • Pla per la seva optimització tursítica 1
  • Pla per la seva optimització tursítica 2
  • Pla per la seva optimització tursítica 3
  • Pla per la seva optimització tursítica 4

Aprofitar el potencial de l’exitosa festa dels Traginers de Balsareny al llarg de tot l’any

Les darreres dècades, la Festa dels Traginers de Balsareny (Bages), ha aconseguit un gran ressò a nivell de tot Catalunya i és l’element emblemàtic de la població. La festa ha anat adquirint una dimensió cada vegada més gran, amb la incorporació d’actes complementaris i una gran participació popular, però en canvi no s’acaba d’aprofitar el seu gran potencial, bàsicament perquè té alguns problemes de massificació, ja que es concentra en un cap de setmana, i per una manca de serveis turístics.

Així doncs, el principal objectiu és, d’una banda, millorar alguns aspectes de l’organització de la Festa per tal que els visitants i els mateixos habitants de la població en treguin més profit durant els dies que dura. En segon lloc, s’intentarà potenciar i rendibilitzar la imatge de marca «Traginers» al llarg de tot l’any. Aquesta estratègia passa fonamentalment per la creació del Museu dels Traginers, que esdevindrà el nucli estructurador de la futura activitat turística a la vila, especialment mitjançant unes rutes amb carro que, partint del Museu, connectaran amb el castell de Balsareny i amb un dels indrets més interessants del Parc de la Sèquia, que precisament té el seu inici en aquesta zona.