Parc Natural del Cadí-Moixeró

Client:
Parc Natural del Cadí-Moixeró

Data:
2003

Ubicació:
​Parc Natural del Cadí-Moixeró

  • Parc Natural del Cadí-Moixeró 0
  • Parc Natural del Cadí-Moixeró 1
  • Parc Natural del Cadí-Moixeró 2

Definició d’una marca turística del Parc del Cadí-Moixeró

En el Pla de dinamització dels centres d’interpretació de la natura del Parc Natural del Cadí-Moixeró s’arribava a una conclusió fonamental: que la senyalització i la identitat són elements bàsics per a la seva promoció turística, ja que actualment una gran majoria de visitants que recorren la zona no tenen consciència d’estar dintre del Parc. Per això es proposen una sèrie d’accions encaminades a la creació d’una imatge turística del Parc.

Així doncs, amb l’objectiu de reforçar la identitat del Parc, es defineix una imatge de marca turística, la qual es pot desplegar segons un ventall d’elements de promoció: tanca publicitària, cartells, tríptics, anuncis, etc. Aquesta imatge la poden aplicar els agents turístics emplaçats dins el Parc del Cadí i permet llançar una campanya per promoure una imatge més turística del Parc.