Museu dels Traginers de Balsareny

Client:
Ajuntament de Balsareny

Data:
2003-2004

Ubicació:
Balsareny (Bages)

  • Museu dels Traginers de Balsareny  0

Un viatge en el temps per reviure el món dels antics 'traginers'

El Pla per a l'optimització turística de la Festa dels Traginers de Balsareny, realitzat l'any anterior, plantejava com un dels temes prioritaris la creació del Museu dels Traginers, que ha de ser un centre de promoció turística de la vila, centrat en el tema dels “traginers” (arrieros) durant tot l'any. El Museu ha de fomentar també l'aparició d'activitats turístiques, com unes rutes amb carro, vinculades al Parc de la Sèquia.
El projecte realitzat per Transversal proposa una visita que comença amb un audiovisual que serveix per introduir els conceptes bàsics relacionats amb el món dels arrieros. Després, es convida al visitant a penetrar en els baixos de la casa principal per fer una espècie de viatge en el temps. Es tracta d'una experiència vivencial, aprofitant l'entorn suggeridor, en el qual es pugui reviure com era el món, ja extingit, els antics arrieros: els diferents tipus ròssec, l'utillatge i els objectes representatius, la festa, etc. Es preveu que la visita al Museu pugui complementar-se amb la presència d'animals en el recinte i amb les rutes per llocs de l'entorn.