Museo de la Ilustración

Client:
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

Data:
2008

Ubicació:
​Palacio Insausti. Azkoitia (Guipúzcoa)

  • Museo de la Ilustración 0
  • Museo de la Ilustración 1
  • Museo de la Ilustración 2
  • Museo de la Ilustración 3
  • Museo de la Ilustración 4
  • Museo de la Ilustración 5
  • Museo de la Ilustración 6
  • Museo de la Ilustración 7

Un museu sobre la Il·lustració amb la tecnologia més avançada

El tema principal d’aquesta museització és la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País: historia, obra, protagonistes, relacions internacionals i estatals. L’entitat té el seu origen a la meitat del segle XVIII, i la proposta museogràfica se centra a la seva primera etapa, fins al 1804, de manera que es proposa un viatge al passat i a les activitats de la societat en aquell moment.

La divisió es fa seguint els dies de la setmana en funció de les activitats que realitzava la societat: música, comerç, ciència, teatre... amb unes representacions marcades per les instal·lacions i tècniques audiovisuals d’última generació. Es manté la decoració de les sales, però els miralls es tornaran audiovisuals, les teles transparents prendran vida, hi haurà hologrames tridimensionals, projeccions de gran format...