La marina catalana

Client:
Museu Marítim de Barcelona

Data:
2018

Ubicació:
Barcelona

 • La marina catalana 0
 • La marina catalana 1
 • La marina catalana 2
 • La marina catalana 3
 • La marina catalana 4
 • La marina catalana 5
 • La marina catalana 6
 • La marina catalana 7
 • La marina catalana 8
 • La marina catalana 9
 • La marina catalana 10

Grup Transversal repassa la història i els protagonistes de la marina catalana

L’objectiu de l’exposició és intentar respondre a la pregunta de per què Catalunya, essent un país molt petit amb migrats recursos naturals, i amb una demografia reduïda, va esdevenir una potència industrial al sud d’Europa, i com hi va contribuir el comerç marítim amb Amèrica. Grup Transversal ha conceptualitzat els diferents àmbits en què s’estructura l’exposició intentant respondre a matisos d’aquestes preguntes, que són l’eix del relat del museu. L’exposició, doncs, ofereix una evolució de la marina catalana des del segle XVIII fins al segle XX, i alhora una estampa evolutiva de l’evolució de Barcelona al llarg d’aquests més de dos segles, i de Catalunya en general.

Per això el resultat és una exposició de base temàtico-sincrònica (formalment es visualitza així), però on finalment els temes es plasmen d’una forma diacrònica. L’elecció d’aquesta fràgil combinació comporta una investigació i un treball exhaustius per poder encaixar aspectes temàtics sòlids i coherents amb una línia cronològica que va des del segle XVIII fins al present, mirant cap al futur. El plantejament de la visita està dividit en set àmbits, tots amb un fort pes temàtic, però desenvolupats en coherència amb la cronologia esmentada. En aquesta exposició s’ha buscat trobar un acurat equilibri entre la creació d’un espai físic que aculli i aglutini les peces (el cordam dels vaixells de vela, el plafonat en cartró per simular l’entorn de fusta, el ferro i altres elements per generar nous entorns de suggestió) però alhora esdevingui un espai tematitzat.

No és, per tant, una exposició només sobre tecnologia i navegació, tot i que aquestes en constitueixen la part central. És una exposició sobre el comerç, però el més important són els seus protagonistes, que van construir un nou país d’emprenedors. És una exposició sociològica i socioeconòmica, però no s’oblida dels entorns polítics que van possibilitar el comerç amb Amèrica o la seva desaparició (amb la pèrdua de Cuba per part d’Espanya). En definitiva, vol ser una exposició clarament complexa, on els diferents temes i visions es trenen a partir de relats parcials... que ajudaran a configurar una història global.