FORUM SA

Client:
Ajuntament de Manresa

Data:
2004-2010

  • FORUM SA 0

Difondre la tasca del servei de rehabilitació i habitatge de Manresa

FORUM SA, la societat municipal de l’Ajuntament de Manresa que s’encarrega d’habitatge i rehabilitació, confia la seva estratègia de comunicació a Grup Transversal.

Es tracta d’un assessorament global, que inclou tasques de planificació i organització de les accions de comunicació, en col·laboració amb el servei de premsa de l’Ajuntament de Manresa. En concret, es realitzen tasques com convocatòria i gestió de rodes de premsa i visites d’obres, redacció de dossiers, notes i altres elements de comunicació; gestió de situacions de crisi; accions comunicatives diverses per difondre campanyes i actuacions en matèria d’habitatge protegit i rehabilitació, clipping, etc.