Fassina de Can Guineu

Client:
XATIC / Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Data:
2007

Ubicació:
​Casa del Cava de Sant Sadurní d’Anoia

  • Fassina de Can Guineu 0
  • Fassina de Can Guineu 1
  • Fassina de Can Guineu 2

Museografia moderna i efectista per acostar el públic a la cultura del cava

La proposta rau en la creació d’un centre d’interpretació, amb una museografia que no es vertebrarà a partir d’una col·lecció de peces, sinó en base a diversos recursos museogràfics de màxim efecte.

El projecte que es pretén desenvolupar es basa en els principis de la museografia comprensiva. El centre ha de ser un espai instructiu, on la gent, de manera lúdica, s’aproximi al món i la cultura del cava al llarg d’una visita. La museografia ha de ser actual i moderna, creativa, capaç de captar l’atenció, robusta, sense problemes tècnics, resistent i prou polivalent com per aguantar, amb plena actualitat, un mínim de deu anys.

La creativitat i l’originalitat del discurs es allò més important i que s’ha de combinar amb les dosis oportunes de productes audiovisuals, elements interactius, escenografies, panel·lat, etc.