Estand de la XATIC al SITC

Client:
XATIC (Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya)

Ubicació:
Fira de Barcelona

Data:
Abril 2009

  • Estand de la XATIC al SITC 0

Un estand singular i vistós per difondre el turisme industrial a Catalunya

La Xarxa de Turisme industrial de Catalunya va encarregar a Transversal Produccions Culturals l’estand per al Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC). Un espai de 25m2 que combinés patrimoni, turisme, espais de reunió i magatzem, que fos modern i cridés l’atenció, ja que la seva ubicació no era especialment bona. Tot això amb un pressupost ajustat.

Per realitzar l’encàrrec, Transversal idea un tòtem central a molta altura per tal que sigui visible des de molts punts de la fira, on a la cara més visible hi ha un audiovisual que crida l’atenció. Als volts d’aquest tòtem s’hi instal·len peces autèntiques de museus industrials del nostre país, fet que li dona un aspecte molt diferenciat a la resta d’estands de la fira. Especialment el teler de garrot i la vagoneta fan aturar molts visitants.