Desenvolupament del Pla de Comunicació Turística

Client:
Ajuntament de Manresa

Data:
2001-2002

Ubicació:
Manresa

 • Desenvolupament del Pla de Comunicació Turística 0
 • Desenvolupament del Pla de Comunicació Turística 1
 • Desenvolupament del Pla de Comunicació Turística 2
 • Desenvolupament del Pla de Comunicació Turística 3

Elements per a una campanya global de promoció de la ciutat de Manresa

El Pla d’Imatge i Comunicació Turística de Manresa proposa un seguit d’actuacions encaminades a posar en marxa un procés de promoció turística de la ciutat, la qual anirà vinculada a la posada en funcionament d’una Oficina de Turisme. D’entrada, es treballa en actuacions com ara:

 • Logotip i lema. S’ha dissenyat un logotip amb un estil elegant i el lema “Manresa, ciutat mil·lenària” que fa referència al patrimoni històric.
 • Pòsters de promoció genèrica. S’han elaborat quatre pòsters amb l’objectiu de potenciar la imatge turística de Manresa: tres dedicats als eixos bàsics de la proposta (medieval, barroc i modernisme) i un de genèric centrat en la façana monumental de la ciutat.
 • Plànol-guia i tríptic de difusió general. S’ha editat un plànol turístic que orienta el visitant en el seu recorregut per la ciutat, incloent-hi tres itineraris temàtics, i un tríptic que recull els aspectes bàsics de la proposta turística de Manresa.
 • Fulletons sobre temes específics. S’han elaborat tres fulletons sobre els recursos més importants: la Seu de Manresa, la ruta ignasiana i les festes i esdeveniments de relleu.
 • Guia turística de Manresa. És un llibre que amplia els continguts dels fulletons amb un format de guia, pensada perquè sigui útil i pràctica de cara al visitant.
 • Elements de merchandising. Samarretes, bosses, carpetes amb la imatge turística de la ciutat.
 • Muntatge expositiu a l’Oficina de Turisme. Un seguit de plafons que mostren els principals atractius de la ciutat.