Centre de l'Aigua de Can Font

Client:
Junta de la Sèquia de Manresa

Data:
2006

Ubicació:
​Centre de l’Aigua de Can Font, Manresa.

  • Centre de l'Aigua de Can Font 0
  • Centre de l'Aigua de Can Font 1

Tota una masia dedicada a explicar-ho tot i més sobre la cultura de l’aigua

La masia de Can Font de Manresa s’ha rehabilitat per instal·lar-hi un centre d’interpretació centrat en el tema de l’aigua. És un equipament englobat dins la proposta més general del Parc de la Sèquia.

Les plantes superiors de la masia són destinades a aula didàctica i laboratori d’hidràulica, centre de documentació i arxiu. La planta baixa acull un espai expositiu que pot ser visitat pel públic general. Es tracta d’oferir unes exposicions que serveixin com a introducció a aspectes de sensibilització relacionats amb la nova cultura de l’aigua. Temàticament la primera exposició parla de l’ús racional de l’aigua i aporta elements per al coneixement de la presència de l’aigua al món, amb l’objectiu final d’oferir algunes pautes per a un consum responsable. La segona exposició desenvolupa el tema del cicle de l’aigua a la ciutat i explica el circuit què fa l’aigua des de que arriba a la planta potabilitzadora fins a la xarxa de clavegueram i la planta depuradora.