Carrer del Balç

Client:
Ajuntament de Manresa

Data:
2002

Ubicació:
Manresa

  • Carrer del Balç 0

Una oportunitat per posar en valor un espai d’una gran suggestió al cor medieval de Manresa

El carrer del Balç és un carrer de fesomia medieval, situat al cor del barri antic de Manresa: un espai laberíntic que discorre sota els porxos de les cases enmig d’un ambient d’una gran suggestió. Fins a la redacció d’aquest pla és un espai tancat que només s’obre amb motiu de les visites guiades a causa del seu estat de degradació arquitectònica. Tanmateix, com ja s’ha demostrat reiteradament, es tracta d’un espai amb moltes possibilitats turístiques i que aportaria un gran valor afegit a la visita de la Manresa medieval. La seva posada en valor és més factible des del moment que agents econòmics de Manresa han manifestat el seu interès per invertir i desenvolupar activitats en aquest sector.

El treball realitzat per Transversal analitza la realitat històrica d’aquest carrer, d’una gran complexitat, vinculant-lo amb altres elements del context urbanístic immediat. En segon terme, es fa una exploració detallada de tots els espais, fins ara molt desconeguts, cosa que ha permès confirmar el seu gran interès arquitectònic i històric. Amb aquesta base, i en coordinació amb l’estudi arquitectònic que s’ha realitzat, es planteja una proposta per convertir aquest carrer en un espai tematitzat en la Manresa medieval del segle XIV: un recinte comercial regulat, amb una oferta molt orientada en la línia de tematització: restaurants d’època, botigues-tallers d’artesans, tavernes, activitats lúdiques i d’animació... Es tracta d’una proposta singular en el context de l’oferta "medieval" a Catalunya, orientada tant als propis residents com als futurs visitants. L’objectiu final és revitalitzar aquest espai, urbanísticament estratègic, que pot esdevenir l’ànima del barri antic.