Serveis

01 / Consultoria

Elaborem projectes culturals i turístics viables.

Transversal és una empresa especialitzada en planificació estratègica de recursos
turístics i projectes culturals. Un nombre important de treballs avalen l’experiència
en aquest àmbit de treball, que s’estructura en dues línies:

Plans estratègics

Transversal disposa d’una llarga experiència en planificació estratègica sobre recursos culturals i turístics. Des de la planificació turística d’un territori, fins a la visió estratègica dels usos d’un monument o un equipament cultural, Transversal aporta solucions planificades amb rigor i creativitat. Transversal ha realitzat nombrosos plans directors d’edificis patrimonials i conjunts històrics.

VEURE PROJECTES

Plans directors de recursos patrimonials

Transversal ha desenvolupat diversos treballs que han ajudat a estructurar equipaments amb visió de futur. Pensant en els usos, les funcions, les circulacions, d'edificis patrimonials, i aportant idees sobre el seu desenvolupament arquitectònic. 

VEURE PROJECTES

02 / Museografia

Transversal aporta solucions museogràfiques avançades.

Transversal ha cultivat, amb els seus anys d’experiència, una metodologia pròpia d’abordar els projectes museístics basada en la integració dels equips que intervenen en el procés de projectació i de producció. Transversal evita la dissociació entre continguts i forma i, al contrari, els integra des del mateix moment de la concepció inicial, gràcies a un treball en equip entre creatius i especialistes, on la figura de director de projecte funciona com un aglutinador. En conseqüència, el procés de producció esdevé un moment clau per a la millora de les aplicacions, en una línia de perfeccionament continu.

Projectes museològics

Transversal elabora projectes museològics des del prisma de la nova museografia. Projectes innovadors que han introduït nous llenguatges estètics en un món, el dels museus i centres d’interpretació, que es troba en un moment de canvi radical gràcies a la introducció de les noves tecnologies. En aquest sentit, els darrers projectes de Transversal han posicionat la nostra empresa com una de les més avançades en la recerca i innovació dels llenguatges museogràfics del futur.

VEURE PROJECTES

Museus i centres d'interpretació

Transversal ha experimentat nous llenguatges museogràfics que converteixen aquesta empresa en una de les més innovadores. Les darreres produccions, amb un excepcional èxit d’acollida per part dels experts i del públic general, són una mostra de l’orientació creativa ambiciosa amb què abordem els projectes museogràfics: posar en valor el patrimoni, però immergint el visitant en un món nou, emocionant, impactant, per tal que visqui una experiència irrepetible, a més de combinar la voluntat didàctica i divulgativa amb els plantejaments museogràfics més avançats

VEURE PROJECTES

Exposicions

Treure el màxim rendiment amb els recursos existents és una de les claus de les exposicions temporals. I alhora, fer-ho amb una important dosi de creativitat, experimentant formats i conceptes nous en aquest àmbit de treball, i defugint solucions tradicionals basades en el plafonatge convencional.

VEURE PROJECTES

Audiovisuals

La museografia d’avui no es podria entendre sense recursos audiovisuals innovadors i sorprenents. Grup Transversal ha desplegat un estil audiovisual propi, amb recursos avançats i sovint inèdits al sector, que combinen tècniques 3D, hologrames, videomapping, projeccions sobre elements naturals, sobre murs, sobre paviment i altres tipus de suports. També ha dut a terme projectes audiovisuals de rellevància en àmbits que van més enllà de la museografia estricta, com la publicitat.

VEURE PROJECTES

Centres de marca

Grup Transversal ha aplicat el seu know how en museografia no només a museus o centres d’interpretació, sinó també a empreses o marques, que veuen en la instal·lació d’un espai museogràfic o centre de visitants a les seves instal·lacions com un element de posicionament i excel·lència. Grup Transversal aplica tècniques avançades en la concepció i disseny d’aquests espais, centres de visitants però centrats en el producte o servei que la marca ofereix o el sector en què treballa. Petits ‘museus a la carta’ molt efectius, i uns estratègia de màrqueting i fidelització molt útil. 

VEURE PROJECTES

Senyalització

Un projecte de senyalització pot semblar que té menys rellevància que un de museogràfic, però sovint és essencial, per exemple, per al bon funcionament del turisme en una ciutat o per garantir l’èxit d’un projecte (ruta, itinerari, etc). Per aquest motiu, Grup Transversal concep i executa els projectes de senyalització amb la idea d’oferir la informació d’una manera clara i rigorosa, alhora que visualment atractiva, sovint en formats o suports innovadors, i en línia amb la imatge corporativa del projecte en qüestió. Senyalitzar és també fer museografia. I Transversal excel·leix també en aquest camp.

VEURE PROJECTES

03 / Gestió transversal

Un plantejament singular i innovador.

Avui dia, el gran repte dels equipaments culturals no és, només, que l’atenció al públic tingui un gran nivell, sinó que el servei també es comprometi activament en la captació de visitants per assolir els objectius fixats en els plans de viabilitat. Grup Transversal, amb el seu plantejament singular i innovador en gestió, treballa per acomplir aquests dos grans objectius: que l’atenció al públic sigui la millor possible, amb propostes atractives i constantment renovades (als serveis educatius, activitats turístiques, noves tipologies de visites, etc.); i que el personal de gestió, sota les directrius de l’àrea de màrqueting de Transversal, exerceixi un paper actiu en la captació de visitants.

Gestió d'equipaments

Grup Transversal s’ha especialitzat en la gestió d’equipaments, assumint no només la responsabilitat en la gestió i coordinació d’equips, sinó també el compromís proactiu en la captació de públic i el dia a dia a l’equipament (gestió de visitants, servei educatiu, monitoratge). Un model de gestió que Grup Tranversal implantar principalment en projectes en què l’empresa ha treballat i s’ha compromès prèviament.

VEURE PROJECTES

Comercialització

Per a l’èxit d’un equipament, una població o una marca turística convé posar en pràctica una estratègia de comercialització planificada i efectiva. Grup Transversal realitza també aquesta tasca, que inclou també funcions de màrqueting i comunicació. En col·laboració sovint amb empreses, institucions o serveis, Grup Transversal concep i comercialitza paquets d’activitats, ofertes i promocions i treballa intensament per anar a buscar diverses tipologies de públics. L’objectiu és tenir un bon producte i saber fer-lo arribar.

VEURE PROJECTES

04 / Comunicació

Comunicar i donar a conèixer de manera adequada qualsevol producte, servei, empresa o equipament és una de les claus del seu èxit. És per això que un grup amb vocació de donar solucions globals ha de dedicar també una atenció prioritària a aquest àmbit. Grup Transversal s’ha especialitzat en assessorament integral en comunicació. Això inclou accions de planificació estratègica, la realització de plans de comunicació, implementació de campanyes, desenvolupament d’aplicacions de comunicació corporativa, concepció, disseny i producció de publicacions i tota mena de suports de comunicació, així com servei de premsa i relacions públiques. 

Planificació estratègica

Tota organització necessita una estratègia per oferir un valor diferencial als seus clients. Aquest avantatge competitiu depèn d’una proposta de valor únic, dissenyat a partir de la combinació de l’anàlisi de mercat, el coneixement de les motivacions del consumidor i la comprensió de la cultura corporativa i recursos de la pròpia marca. Grup Transversal realitza una tasca de planificació estratègica per tal d’ajudar a crear marques més notòries i interessants per als seus públics objectius. Ho fa combinant un coneixement aprofundit de tècniques de planificació, anàlisi corporativa i màrqueting, amb altes dosis de creativitat.

VEURE PROJECTES

Construcció de marca

Grup Transversal treballa per donar valors emocionals consistents i atributs funcionals singulars a les noves marques. L’objectiu és que generin sensacions positives, i que el seu impacte en el públic (possible consumidor, visitant, etc.) sigui més gran i efectiu. Grup Transversal crea marques amb valors sòlids i hi aporta la seva capacitat d’anàlisi i creativitat per tal que els clients assoleixin un posicionament i una imatge rellevants, que els condueixin a l’èxit. Inclou tots els aspectes de la imatge corporativa: naming, concepció i disseny de logotips i imatge gràfica, packaging i aplicacions diverses, etc.

VEURE PROJECTES

Comunicació corporativa

Les estratègies de comunicació d’empreses o institucions es concreten en elements corporatius i de comunicació (publicacions, material audiovisual, cartelleria i un llarg etcètera), que reflecteixen els valors de la marca i contribueixen al seu posicionament de qualitat. Grup Transversal ajuda els seus clients a crear, gestionar i produir accions comunicatives creatives, amb l’objectiu d’assolir la millor difusió de l’activitat empresarial o institucional. S’inscriuen en aquest àmbit el disseny i producció de materials de comunicació o màrqueting directe, com ara memòries, revistes, catàlegs, material PDV, cartelleria, audiovisuals corporatius, disseny i producció d’estands, etc.

VEURE PROJECTES

Publicitat BTL (below the line)

Grup Transversal disposa d’una àmplia experiència en publicitat BTL (“Below The Line”) en tota mena de suports, físics o bé digitals. La tasca del grup es basa en la recerca continuada de fórmules creatives i substancials, per crear continguts rellevants per als destinataris. Abracem des de l’estratègia i creativitat de les campanyes, fins a la seva producció, així com planificació de mitjans, en suports molt diversos, com premsa, banners, virals, plafons, falques, fulleteria, mobiliari urbà o PLV (Publicitat a Lloc de Venda).

VEURE PROJECTES

Comunicació online

Cada vegada més, tenir presència a Internet requereix molt més que una simple pàgina estàtica. La comunicació online és efectiva si combina la creativitat, la funcionalitat i la rellevància dels continguts. Grup Transversal té una sòlida experiència en el disseny i realització de websites, així com campanyes de màrqueting a Internet, xarxes socials, etc. Grup Transversal treballa en disseny de websites (comunicació, posicionament online, eines web 2.0); E-màrqueting (planificació estratègica, publicitat); i màrqueting viral (estratègia, creativitat, producció, gestió d’accions).

VEURE PROJECTES

RRPP i gabinet de premsa

Enfortir vincles a partir del flux d’informació, com a mitjà per fomentar el suport social, notorietat i un fort posicionament de la marca. És la clau de les estratègies de Relacions Públiques i Gabinet de Premsa d’una empresa o organització. Grup Transversal ho té clar i per això disposa d’un servei professional que es tradueix en accions comunicatives d’èxit: Servei de premsa (planificació i gestió d’accions comunicatives, redacció de notes, elaboració de dossiers, gestions amb mitjans, clipping, gestió de conflictes, etc). En l’àmbit de les relacions públiques, som experts en l’organització i producció d’esdeveniments, street marketing, disseny i producció de happenings, etc..

VEURE PROJECTES